Fotó 2.0 tanfolyam

Haladó fotográfia kurzusunk során a résztvevők a fotográfiai önkifejezés különböző módjait próbálják ki, a tanfolyam végére pedig képessé válnak önálló alkotómunkára, valamint hosszútávú fotóprojektek elkészítésére. Az intenzív kurzus alatt a hallgatók egyre rutinosabbá válnak az egyéni üzenetek képi megfogalmazásában, melyben elméleti és gyakorlati alkalmak, valamint személyre szabott konzultációk segítik őket. A kurzus során kiemelten foglalkozunk a fotográfia kortárs művészeti és alkalmazott felhasználásainak jelenkori trendjeivel és lehetőségeivel, elemezzük a képek hatásmechanizmusait, valamint kritikai szemléletet alakítunk ki, mely elengedhetetlen a 21. század vizuális nyelvének vizsgálatához. A kurzust a szakmában aktívan tevékenykedő, MOME-s fotográfusok vezetik.

A tanfolyam 12 fő jelentkezése esetén indul!

Leírás

A Fotó 2.0. főleg tartalomtervezési ismeretek átadására fókuszál, kevesebb technikai és több jelentésalkotási gyakorlattal. A kurzus során a résztvevők áttekintik a fotográfia jelenkori tendenciáit, lehetőségeit a kortárs művészet, valamint az alkalmazott felhasználások területein. A kurzus kiemelten fontos célja az önálló alkotómunkára való képesség kialakítása és megerősítése a hallgatókban, emellett folyamatosan fejlesztjük a minket körülvevő vizuális, azon belül a fotográfiai jelenségek kritikai elemzésének képességét.

 • A fotografikus képalkotás szabályainak, lehetőségeinek ismerete és elmélyítése
 • Kortárs fotóesztétikai és művészetelméleti alapismeretek
 • A vizuális kommunikáció hatásmechanizmusainak ismerete
 • Önálló alkotómunkára való képesség fejlesztése
 • Kortárs fotográfiai jelenségek kritikai elemzése
 • Reflektív gondolkodás fejlesztése

A MOME Fotográfia Tanszék tanúsítványt állít ki a tanfolyam elvégzését követően, a kurzus alatt készült munkákból nyomtatott és online elérhető kiadványt szerkesztünk.

 • A tanfolyam a MOME fotográfia szak felvételire nem készít fel

Kinek ajánljuk?

 • Olyan érdeklődőknek, akiket egy ideje már foglalkoztat a fotográfia, rendelkeznek bizonyos alapismeretekkel, de a fotó technikai hátterén kívül kiemelten érdekli őket a fotográfiai önkifejezés is.
 • Olyan fotósoknak, akik alkalmazott fotográfiai munkákat is vállalnak, de szívesen fejlesztenék autonóm tevékenységüket, illetve szélesítenék kreatív megoldási eszköztárukat megrendelésre készült munkáik esetében is.
 • Olyan volt tanfolyami hallgatóinknak, akik szívesen folytatnák ismereteik szélesítését a MOME keretei között.

Tematika

A 12 alkalmas kurzus három nagyobb egységre oszlik, melyek egymásra épülve és gyakorlati feladatokkal folyamatosan kiegészülve fejlesztik a résztvevők képalkotási és képértelmezési repertoárját.

1. fejezet / MITŐL MŰKÖDIK A KÉP? A KÉP FORMAI ALAPELEMEI

 • Képi elemek rendszerezése, elemzése formai és tartalmi szempontból
 • A fotó sajátságos formanyelvének analitikus vizsgálata a képi üzenetek aspektusából

2. fejezet / KONCEPCIÓ ÉS MOTIVIKUS BESZÉD

 • Megvizsgáljuk, hogyan lehet a mű tartalmát/üzenetét a legsűrűbben közvetíteni, hozzá a megfelelő képi megjelenést, formát társítani. A koncepció, a tartalmi és a formai tervezés összhangja és együttműködése a második etap fő témája.
 • A narrativitásról, az elbeszélés tudományáról általában: a történetmesélés alapesetei és mikéntjei
 • Képek egymásra hatása, képpárok és sorozatok
 • Képek és sorozatok dramaturgiája
 • A fotó és a valóság viszonya
 • A képi nyelv mint kommunikációs forma
 • A valami helyett állás, a képi metaforák

3. fejezet / PROBLÉMAÉRZÉKENYSÉG, TÉMAVÁLASZTÁS, KUTATÁSALAPÚ PROJEKTEK

 • A kutatás szerepe az alkotási folyamatban: az egyéni problémaköröktől, egyéni mitológiáktól fokozatosan a társadalmi kérdések iránti érzékenység, a közösségben való létezés tudatosítása, valamint e szűkebb és tágabb közösségek kritikai vizsgálata felé haladunk.
 • A kutatásalapú művészeti – fotográfiai attitűd
 • Az interdiszciplinaritás fontossága, a különböző helyekről származó ismeretek rendszerbe állítása

Oktatók

Taskovics Dorka

Taskovics Dorka

fotográfus, a MOME Doktori Iskolájának hallgatója
Zagyvai Sári

Timár Sára Erzsébet

fotográfus, a MOME fotográfia mesterképzésének volt hallgatója
Szalay Krisztina

Szalay Krisztina

fotográfus, a MOME fotográfia mesterképzésének volt hallgatója

Időpontok

 • kezdés: hamarosan
 • 12 alkalom
 • új időpontban! - hétfőnként 18 és 21 óra között

Helyszín

MOME TWO, MOME TWO / 1121 Budapest, Budakeszi út 12-22.
Stúdiómunka: MOME TWO, 1121 Budapest, Budakeszi út 12-22.

Tandíj

hamarosan

Jelentkezés

A Jelentkezés menüpont alatt lévő kapcsolati űrlap kitöltésével.

Beiratkozás

A beiratkozás a tanfolyam első óráján történik.

Szükséges eszközök

Saját, digitális vagy analóg fényképezőgép (cserélhető objektíves, tükörreflexes vagy felsőkategóriás kompakt fényképezőgép)

Kapcsolat